Microsoft Edge

Tải xuống Microsoft Edge dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
Windows 10

Tải xuống Microsoft Edge

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào liên kết Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên trang web của Microsoft nơi bạn có thể tham gia chương trình Người dùng nội bộ Windows và tải xuống Bản xem trước kỹ thuật của Windows 10, bao gồm Microsoft Edge. Xin lưu ý rằng Microsoft khuyên bạn không cài đặt bản xem trước trên máy tính ở nhà hoặc doanh nghiệp chính của bạn.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào liên kết Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên trang web của Microsoft nơi bạn có thể tham gia chương trình Người dùng nội bộ Windows và tải xuống Bản xem trước kỹ thuật của Windows 10, bao gồm Microsoft Edge. Xin lưu ý rằng Microsoft khuyên bạn không cài đặt bản xem trước trên máy tính ở nhà hoặc doanh nghiệp chính của bạn.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác