Microsoft Edge

Tải xuống Microsoft Edge dành cho iPhone

Phiên bản:
44.4.1

Tải xuống miễn phí Microsoft Edge

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác